Obsługa lokatorów

About Us Image

Witamy w Portalu
Obsługi Lokatorów

Informacje prezentowane na tych stronach pobierane są bezpośrednio z programu obsługującego rozrachunki z lokatorami ZGM w Pabianicach. Jest to więc dokładne odzwierciedlenie danych, którymi dysponujemy w zakresie ewidencji lokatorów, naliczeń opłat eksploatacyjnych, rozliczeń księgowych, odczytów i rozliczeń mediów.

Dostęp do danych uzyskuje się przez kliknięcie zakładki „Obsługa lokatorów” i wprowadzeniu loginu i hasła startowego otrzymanego w siedzibie ZGM w Pabianicach, pokój nr 10 lub w ROM-ach. Program wymusza zmianę hasła na docelowe, po wprowadzeniu którego użytkownik jest jedynym uprawnionym do oglądania swoich danych.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Na skróty

Dane osobowe

Zawiera podstawowe dane użytkownika, w tym przydziały we wszystkich lokalach w zasobach ZGM w Pabianicach.

Czynsz (Opłata eksploatacyjna)

Po wybraniu interesującego nas roku oraz miesiąca otrzymujemy dane dotyczące składników czynszowych w danym okresie.

Księgowość

Po wybraniu roku oraz konta otrzymujemy informację ogólną o stanie kont, a po kliknięciu na „szczegóły” o wszystkich dokumentach z tego okresu.

Media odczyty

Po wybraniu roku i medium otrzymujemy informację ogólną o wszystkich dokumentach odczytów z tego okresu.

Media rozliczenia

Po wybraniu roku i konta otrzymujemy informację szczegółową o wszystkich dokumentach rozliczeniowych z tego okresu.

Rachunki wirtualne

Wyświetlane są numery kont bankowych przypisanych indywidualnie lokatorowi oraz rodzajowi opłaty.