Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach został utworzony na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku, wynikającej z restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dyrektorem zakładu jest Szymon Kozera, a zastępcami są Magdalena Bryndziak (z-ca ds. Zasobów Lokalowych i Obsługi Mieszkańców) oraz Robert Danych (z-ca ds. Technicznych i Eksploatacji). Ewa Kalinowska pełni funkcję Głównego Księgowego.

Zakład działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, uwzględniającego istotne akty prawne, takie jak ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, gospodarce komunalnej, gospodarce nieruchomościami, o ochronie praw lokatorów, własności lokali, kodeks pracy, finansach publicznych, rachunkowości, oraz rozporządzenia dotyczące gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

ZGM administruje różnorodnymi zasobami mieszkaniowymi, obejmującymi budynki własności gminy, osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty mieszane posiadają udziały zarówno indywidualnych właścicieli, jak i gminy. Zakład podejmuje także działania w zakresie zarządzania budynkami prywatnymi, choć stan ten jest traktowany jako tymczasowy z powodu trudności związanych z uregulowaniem spraw majątkowych.

ZGM funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając m.in. regulacje dotyczące warunków technicznych budynków, praw zamówień publicznych oraz uchwały miejskie dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem.

 W obrębie zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zasobów znajdują się:

  1. budynki stanowiące własność (lub współwłasność) Gminy Miejskiej Pabianice
  2. budynki stanowiące własność osób fizycznych
  3. budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych.