Cyberbezpieczeństwo

Dyrektor Zakładu Gospodarki Miejskiej w Pabianicach na podstawie art. 4 pkt 7,  art. 21 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.) wyznacza na osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych, realizowanych przez ZGM w Pabianicach

wyznaczam Pana Tomasza Więckowskiego.

Osoba ta odpowiedzialna jest za realizację zadań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 z późn. zm.).

kontakt: iod@zgm.pabianice.pl

Cyberbezpieczeństwo - aktualności