Baza lokali użytkowych

Prezentujemy listę lokali użytkowych, które są własnością Gminy Miejskiej Pabianice i są wykorzystywane przez różnorodne podmioty gospodarcze na podstawie umów najmu zawartych na czas nieokreślony. Te obiekty pozostają pod zarządem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który odpowiada za administrację nieruchomościami, zapewniając bieżące utrzymanie i nadzór nad stanem technicznym lokali. Nasze działania koncentrują się na zapewnieniu optymalnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, co przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i dynamiki ekonomicznej miasta.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wykaz lokali użytkowych 15.05.2024 23:23 pdf 1,04 MB 34