Baza budynków mieszkalnych

Budynki będące własnościa gminy

Wykaz budynków stanowiących własność gminy Pabianice.

Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez ZGM

Wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych z zarządem z osób fizycznych, administrowanych przez ZGM.

Wspólnoty w zarządzie i administracji ZGM

Wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych w zarządzie i administracji ZGM.

Wspólnoty w obcej administracji

Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych z wyodrębnionym zarządem administrowanych przez administratorów innych niż ZGM.

Pozostałe budynki administrowane przez ZGM

Budynki będące własnością prywatną lub mieszaną, w administracji ZGM.

Tereny zielone przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz osiedlowych terenów zielonych przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice.